Vrácení zboží do 14-ti dnů od převzetí

Zakoupené zboží je možno vrátit do 14-ti dnů od jeho převzetí. To by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Pokud se pro vrácení zboží rozhodnete, zašlete jej na níže uvedenou adresu a uveďte, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží:

PowerParts.cz
Kaja Anna Margas Kania
nám. Žižkovo 998,
460 01 Liberec